Om våra produkter

Vi använder oss av en stor variation av material. De vanligast förekommande inom återvunnet material är papier-maché, cd-skivor, aluminiumburkar, kartong, och förstås fruktkärnor från bland annat Amazonas. De vanligast förekommande som ej är återvunna är plastbaserad lera, en del pärlor, kedjor, metalltråd, färg, lim och lack.

Vår vision är att i så stor utsträckning som möjligt välja miljövänligt material, och även om det i dagsläget inte gäller 100% av vårt material, så är det dit vi strävar.

payment
Amazonita © 2020